Voorbeeld van een boom in SCHEME:
(define tree '((S 
         (NP 
           (DET the) 
           (N man) ) 
         (VP 
           (V sees) 
           (NP 
             (NP 
               (DET the) 
               (N woman) ) 
             (PP 
               (P with) 
               (NP 
                 (DET the) 
                 (N camera) )))))))

(define depth-first_links
  (lambda (boom)
   (if (not (null? boom))
     (begin
      (if (symbol? (car boom))
        (begin
         (display (car boom)) 
         (display " ")
        )
        (depth-first_links (car boom))
      )
      (depth-first_links (cdr boom))
) ) ) )

> (depth-first_links tree)
S NP DET the N man VP V sees NP NP DET the N woman PP P with NP DET the N camera

(define depth-first_rechts
  (lambda (boom)
   (if (not (null? boom))
     (begin
      (if (not (symbol? (car boom)))
        (depth-first_rechts (car boom))
      )
      (depth-first_rechts (cdr boom))
      (if (symbol? (car boom))
        (begin
         (display (car boom)) 
         (display " ")
) ) ) ) ) )

> (depth-first_rechts tree)
the DET man N NP sees V the DET woman N NP with P the DET camera N NP PP NP VP S
Verdere tekst komt nog!

Opdracht

1

Schrijf een functie die alleen de woorden uit een boom print:
>(woorden tree)
the man sees the woman with the camera

2

Schrijf een functie die alleen de woordsoorten (parts-of-speech) uit een boom print:
>(pos tree)
DET N V DET N P DET N

3

Schrijf een functie die een boom breadth-first afdrukt.
Voorbeeld:
> (breadth-first tree)
S
NP VP
DET the N man V sees NP
NP PP
DET the N woman P with NP
DET the N camera
of mooier:
> (breadth-first2 tree)
S
NP VP
DET N V NP
the man sees NP PP
DET N P NP
the woman with DET N
the camera