Sander Canisius Research page

Van tekst naar informatie

Opdracht 1: Opslag van informatie

Het doel van deze opdracht is om inzicht te krijgen in de 'onzichtbare' opslag van informatie die schuil gaat achter veel alledaagse toepassingen. Als voorbeeld van zo'n toepassing kijken we naar de Internet Movie Database (IMDb). Deze site biedt een online collectie van filminformatie, die door de gebruiker op vele manieren bekeken en doorzocht kan worden. Aan de basis van deze collectie ligt een relationele database, zoals behandeld tijdens het college. In deze opdracht word je gevraagd om de structuur van die database in beeld te brengen en door middel van een beschrijving van queries op deze database bepaalde impliciete informatie boven te halen.

Schrijf een kort verslag waarin de uitwerkingen van de volgende opdrachten aan bod komen.

  1. Maak een entity-relationship diagram voor (een deel van) de IMDb database. Neem ten minste vier entiteiten op en voeg alle relevante relaties toe. Hint: begin met de entiteit Film. Noem ook voor iedere entiteit een paar attributen.

  2. Beschrijf een SQL query voor het vinden van alle acteurs waarmee je favoriete regisseur heeft samengewerkt. Zie het voorbeeld gegeven in de collegesheets voor inspiratie.

    Voer deze query handmatig uit op de IMDb website, voor een paar acteurs en vermeld je resultaten.

  3. Het komt vaak voor dat een regisseur samenwerkt met een 'vaste' groep acteurs die regelmatig terugkeert in films van deze regisseur. Beschrijf hoe je op basis van de IMDb database en met queries voor een bepaalde regisseur zou kunnen uitvinden of deze zo'n vaste groep acteurs heeft en wie die acteurs zijn. Illustreer je beschrijving met de regisseur Kevin Smith.

De opdracht mag gemaakt worden in groepen van maximaal twee personen. Mail je uitwerking uiterlijk 7 februari naar S.V.M.Canisius@uvt.nl.