Sander Canisius Research page

Van tekst naar informatie

Opdracht 4: Question answering

FactMine is een question-answering systeem ontwikkeld door Erik Tjong Kim Sang van het Informatica Instituut van de Universiteit van Amsterdam. FactMine kan medische vragen beantwoorden, maar is ook in staat om algemene Nederlandse feitelijke vragen te beantwoorden; het is gebaseerd op de Nederlandse Wikipedia. FactMine heeft een online demo: http://ilps.science.uva.nl/~erikt/cgi-bin/qademo.cgi

Stel 2 series van ieder 10 vragen aan FactMine:

  1. Voor de eerste 10 vragen draai je de rollen om. Je gaat naar de Nederlandse Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina) en je kiest 10 keer een "Willekeurige pagina" (zie links, navigatie). Formuleer een definitievraag over het onderwerp van de pagina, en stel die aan de FactMine demo. Je noteert hoeveel van de 10 vragen correct beantwoord worden.
  2. De tweede 10 vragen verzin je zelf, zonder hulp van Wikipedia. Stel de vragen aan FactMine, en noteer het aantal correcte antwoorden.

Bediscussieer de verschillen tussen de antwoorden die je hebt verzameld voor de twee series van vragen. Besteed met name aandacht aan de antwoorden die je kreeg in de tweede serie van 10 vragen.

De opdracht mag gemaakt worden in groepen van maximaal twee personen. Mail je uitwerking uiterlijk 4 april naar S.V.M.Canisius@uvt.nl.